Heving av bilkjøp, hvordan gjør man det?

Krav for heving av bilkjøp

Enten du har kjøpt bil av privatperson eller fra forhandler, kan du ha en hevingssak selv om bilen er solgt "som den er". For at det skal være mulig å heve et bilkjøp må noen absolutte forutsetninger være tilstede:

  1. Det må foreligge en mangel.
  2. Kontraktsbruddet må være vesentlig.
  3. Reklamasjonen må være inngitt rettidig.
  4. Det må være mulig å tilbakelevere bilen i vesentlig samme stand som den var ved kjøpet.

Mangel på bilen

En mangel i lovens forstand vil kunne foreligge dersom det kontraktsmessige avviket er stort nok. Typiske eksempler på forhold som kan utgjøre en mangel er:

  • Feil opplysninger.
  • Mangelfulle opplysninger.
  • Bilens stand - avvik mellom det som var avtalt og hvordan bilens stand egentlig var.

Reklamasjonen

Klagen bør være skriftlig. Bruk forbrukerrådets mal for reklamasjon, klagebrev. 

Av reklamasjonen må det tydelig fremgå at det er en klage, hva det klages over og hva du krever. Retting, heving, prisavslag eller erstatning.

Om reklamasjonen blir avvist og du vil heve bilkjøpet

I bilsaker med lav økonomisk interesse kan det være greit å ta saken selv. Man kan ikke bruke advokat for 40.000 kr og nedover. Det lønner seg ikke.

Om beløpet er over 50.000 kr stiller det seg annerledes. Årsaken er at du da kan bruke bilens forsikring. Inn under en vanlig ansvarsforsikring får du dekket cirka 80% av alt over kr 4.000 kr i advokatbistand.

Egenandelen er således kr 4000 + 20% av øvrige utgifter. Du kan få advokatbistand av god kvalitet for ca 8 000 - 12 000 kr. Ved tingrettsbehandling vil dette beløpet bli høyere, men der kan du også få tilbake alt hvis du vinner saken.

Hos oss får du uforpliktende førstevurdering, slik at du kan finne ut om du har en god sak før du velger å bruke en advokat.